Особлива інформація на 22.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.04.2014 Припинено повноваження Директор Трущенко Леонiд Анатолiйович д/н, д/н, д/н 0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол №3/2014 вiд 22.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 22.04.2014р. припинено повноваження: Директор: Трущенко Леонiд Анатолiйович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi. Перебував на посадi 2р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2014 Припинено повноваження Голова Наглядової ради Сiдлецький Михайло Леонiдович д/н, д/н, д/н 10.5852
Зміст інформації:
У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) припинено повноваження: Голова Наглядової ради: Сiдлецький Михайло Леонiдович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 10.5852%. Перебував на посадi 2р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2014 Припинено повноваження Член Наглядової ради Кравченко Наталiя Миколаївна д/н, д/н, д/н 31.7556
Зміст інформації:
У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) припинено повноваження: Член Наглядової ради: Кравченко Наталiя Миколаївна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 31.7556%. Перебувала на посадi 2р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2014 Припинено повноваження Член Наглядової ради Кравченко Дмитро Вiкторович д/н, д/н, д/н 31.7555
Зміст інформації:
У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) припинено повноваження: Член Наглядової ради: Кравченко Дмитро Вiкторович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 31.7555%. Перебував на посадi 2р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2014 Припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Сiдлецька Вiра Василiвна д/н, д/н, д/н 10.5852
Зміст інформації:
У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) припинено повноваження: Голова ревiзiйної комiсiї : Сiдлецька Вiра Василiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 10.5852%. Перебувала на посадi 2р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2014 Припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Гороль Сергiй Михайлович д/н, д/н, д/н 0
Зміст інформації:
У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) припинено повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Гороль Сергiй Михайлович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi. Перебував на посадi 2р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2014 Припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Пiдкуйко Надiя Iванiвна д/н, д/н, д/н 0.0015
Зміст інформації:
У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) припинено повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Пiдкуйко Надiя Iванiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0015%. Перебувала на посадi 2р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2014 Обрано Директор Трущенко Леонiд Анатолiйович д/н, д/н, д/н 0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол №3/2014 вiд 22.04.2014р.) з 22.04.2014р. обрано: Директор: Трущенко Леонiд Анатолiйович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: виконавчий директор, Директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2014 Обрано Голова Наглядової ради Сiдлецький Михайло Леонiдович д/н, д/н, д/н 10.5852
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) та рiшенням Наглядової ради (протокол № 3/2014 вiд 22.04.2014р.) обрано: Голова Наглядової ради: Сiдлецький Михайло Леонiдович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 10.5852% та акцiями емiтента 452813шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Голова правлiння,перший заступник голови правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2014 Обрано Член Наглядової ради Кравченко Дмитро Вiкторович д/н, д/н, д/н 31.7555
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) обрано: Член Наглядової ради: Кравченко Дмитро Вiкторович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 31.7555% та акцiями емiтента 1358440шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Голова наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2014 Обрано Член Наглядової ради Кравченко Наталiя Миколаївна д/н, д/н, д/н 31.7556
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) обрано: Член Наглядової ради: Кравченко Наталiя Миколаївна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 31.7556% та акцiями емiтента 1358440шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Бухгалтер(фiнансист),начальник економiчного вiддiлу, начальник планово-економiчного вiддiлу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2014 Обрано Голова ревiзiйної комiсiї Сiдлецька Вiра Василiвна д/н, д/н, д/н 10.5852
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) обрано: Голова ревiзiйної комiсiї : Сiдлецька Вiра Василiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 10,5852% та акцiями емiтента 452813шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2014 Обрано Член ревiзiйної комiсiї Пiдкуйко Надiя Iванiвна д/н, д/н, д/н 0.0015
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) обрано: Член ревiзiйної комiсiї : Пiдкуйко Надiя Iванiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,0015% та акцiями емiтента 63шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2014 Обрано Член ревiзiйної комiсiї Полякова Зiнаїда Дмитрiвна д/н, д/н, д/н 0
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) обрано: Член ревiзiйної комiсiї : Полякова Зiнаїда Дмитрiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: юрист,завiдуюча кадрами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.