Звіти емітента

Особлива інформація

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
станом на 22.04.2020 (Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) Дата завантаження 22.04.2020

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ станом на 24.04.2019 (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) Дата завантаження 24.04.2019